Właściwości komornicze

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o komornikach sądowych ( Dz.U. 2018). Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Apelacji ( Gdańskiej ), z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Działania komornika obejmują obszar właściwości jednego bądź kilku sądów – jest to właściwość miejscowa art. 8 ustawy o komornikach sądowych ( Dz.U. 2018)

Istnieje również właściwość rzeczowa, która określa podział czynności pomiędzy organy egzekucyjne, w tym przypadku są to sąd oraz komornik. Komornik zatem nie może wykonywać czynności będących właściwością rzeczową sądu.

 

 

kobieta w garniturze sporządzająca dokumenty