Egzekucja komornicza

Warunki przeprowadzenia egzekucji komorniczej:

  • dostarczenie przez wierzyciela oryginału tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności,
  • dostarczenie odpowiedniego wniosku egzekucyjnego

Egzekucje sądowe mają na celu zrealizowanie roszczenia wierzyciela wobec dłużnika. Postępowanie prowadzone jest w ramach spraw cywilnych i rozpoczyna się w momencie złożenia odpowiednich dokumentów w kancelarii komorniczej.

W celu założenia sprawy u komornika konieczne jest wypełnienie wniosku egzekucyjnego oraz złożenie go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego w kancelarii komornika bądź przesłanie listem poleconym. We wniosku, oprócz danych podstawowych, należy podać wszelkie inne znane informacje na temat dłużnika, które mogą pomóc w prowadzeniu egzekucji należności:

  • NIP, PESEL, REGON,
  • informacje o prowadzonej działalności gospodarczej i jej nazwa,
  • miejsce pracy,
  • informacje o pobieraniu świadczeń emerytalnych lub renty,
  • dane o rachunkach bankowych,
  • dane o posiadaniu samochodów lub innych wartościowych ruchomości.

 

Wnioski do pobrania:

1. Wniosek egzekucyjny

2. Wniosek o zabezpieczenie roszczenia

3. Wniosek egzekucyjny (KMP)

4. Wniosek o umorzenie alimentów bieżących/zaległych

5. Wniosek egzekucyjny o eksmisję

6. Wniosek o doręczenie korespondencji i ustalenie adresu

7 .Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym

8. Upoważnienie

 

segregatory